Hoạt động Đoàn - Đội

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2018-2019

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2018-2019

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2018-2019       ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2018-20199        Thực hiện theo kế hoạch chương trình Công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 -2019. Được [...]

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2018-2019

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2018-2019

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2018-2019       ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2018-20199        Thực hiện theo kế hoạch chương trình Công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 -2019. Được [...]

Khuyến học

Đại Lộc tổ chức Đại hội khuyến học lần V nhiệm kì (2014- 2019)

Đại Lộc tổ chức Đại hội khuyến học lần V nhiệm kì (2014- 2019)

Sáng ngày 15/10/2014, Hội Khuyến học huyện Đại Lộc tổ chức đại hội lần V, nhiệm kỳ 2014-2019. Về dự đại hội có bà Phạm Thị Minh Chiến, chủ tịch hội khuyến học tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo huyện [...]